Il-Kunsill

You Are HereHome / Il-Kunsill

Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2008

1_Fontana 08-03-08
Is-Sitt Leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – Saviour Borg (Sindku), Anthony Borg (Viċi Sindku), Lawrence Apap (Kunsillier), Horace Micallef (Kunsillier), Victor Cefai (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)

Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

1_Fontana 12-03-05Il-Ħames Leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – Maria Schembri (Kunsillier), Anthony Cassar (Kunsillier), Victor Cefai (Viċi Sindku), Saviour Borg (Sindku), Lawrence Apap (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

1_Fontana  09-03-02Ir-Raba Leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – Anthony Cassar (Kunsillier), Valentino Cassar (Sindku), Edwin Borg (Viċi Sindku), Maria Schembri (Kunsillier), Saviour Borg (Kunsillier), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu, 1999

1_Fontana 13-03-99It-Tielet Leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – Josephine Borg (Kunsillier), Charlie Micallef (Kunsillier), Ivan Cauchi (Kunsillier), Saviour Borg (Sindku), Mario Mizzi (Viċi Sindku), Josianne Cassar (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996

1_Fontana 09-03-96It-Tieni Leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv), Saviour Borg (Kunsillier), Maria Schembri (Kunsillier), Spiro Formosa (Kunsillier), Anthony Borg (Kunsillier

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni- 20 ta' Novembru, 1993

1_Fontana 20-11-93L-ewwel leġislatura – Mix-xellug għal-lemin – George Cassar (Kunsillier), Anthony Borg (Sindku), Maria Schembri (Kunsillier), Spiro Formosa (Kunsillier), Saviour Borg (Kunsillier), Anton Zammit (Segretarju Eżekuttiv)