You Are HereHome / Offerta tal-Bulky Refuse
Fontana Local Council
25Jun
in: Uncategorized 0

Offerta ghal servizz ta’ Bulky Refuse li taghlaq fl-1 ta’ Awwissu 2015 fil-11.00 ta’ filghodu. Dokumenti jistghu jinkisbu mill-Kunsill lokali tal-Fontana ghall prezz ta’ Eur20.