Slide 1
Slide 2
Slide 3

Welcome to the Fontana Local Council Official Website.

Christopher Buhagiar
09Nov
in: Uncategorized 0

Nhar il-Ħamis, 8 ta’ Ġunju 2017, saret għall-ewwel darba attività kulturali fi Pjazza l-Għejjun mill-uffiċċju tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex bil-kollaborazzjoni tal-kunsill. Din kienet imsejħa “Serata Sajfija għad-Dell tal-Għajn tal-Ħasselin”. Din l-attività rnexxiet u wieħed jittama li din tibda ssir kull sena. Hawn taħt hawn xi ritratti mill-attivita’.

 

View Details

Christopher Buhagiar
28Jul
in: Uncategorized 0

Fuq il-Muntanji Sicani

 

 

Saret għal sena oħra ħarġa għar-residenti tal-Fontana fi Sqallija. Din, bħal dik tal-2015, saret għal jumejn. F’dawn il-jumejn żorna diversi postijiet, fosthom Marina dii Modica, Falconara, Porto Empedocle, Scala dei Turchi, Agrigento, Valle dei Templi, il-Muntanji Sicani (kif qed jintwera fir-ritratt), Sant’ Angelo Muxaro u Punta Secca.

View Details

Christopher Buhagiar
16Jun
in: Uncategorized 0

8 u 9 ta’ Lulju 2017

Organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Fontana

INZURU

Falconara, Porto Empedocle, Scala dei Turchi, Valle dei Templi, Punta Secca, Muntanji Sicani, Sant’ Angelo Muxaro, Shopping gewwa Ċentru Kummerċjali f’Agrigento fiċ-Citta dei Templi

Il-prezz hu ta’ €290 kull persuna, €210 għat-tfal bejn 4 u 14-il sena u €100 għat-tfal taħt 4 snin.

PREZZ JINKLUDI:

  • Vjaġġ bil-katamaran Malta/Pozzallo/Malta inkluz it-taxx..

View Details

Christopher Buhagiar
02Mar
in: Uncategorized 0

Il-Kunsill Lokali tal-Fontana jixtieq jinfurmakom li bħalissa hemm applikazzjonijiet tal-Awtorita’ tal-Ippjanar biex tirrestawra l-faċċata tad-dar/djar tagħkom permezz tal-iskema Irrestawra Darek. Wieħed jista’ japplika sa mhux iktar tard mit-30 t’April 2017 u din hija fuq bazi ta first come, first served. Residenti huma biss eliġibbli li japplikaw jekk id-dar in kwistjoni hija fl-Urban Conservation Area li ġie magħzul mill-Awtori..

View Details

Christopher Buhagiar
16Jun
in: Uncategorized 0

Wara s-success li ksibna bil-giti li organizzajna gewwa Sqallija kull sena mill-2011 ‘il hawn, din is-sena ser nergghu norganizzaw mawra ohra fi Sqallija, fejn din id-darba se nzuru:

* MARZAMEMI * RISERVA NATURALI TAL-VENDICARI  * PACHINO * MARINA DI MODICA * SHOPPING GEWWA AUCHAN TA’ SIRACUSA

Programm:

1.00am Niltaqghu quddiem il-Knisja tal-Fontana sabiex inkunu nistghu nirkbu l-coach li twassalna sal-port tal-Imgarr

1.30am       ..

View Details

Christopher Buhagiar
16Mar
in: Uncategorized 0

Ġie mfakkar it-22 anniversarju tat-twaqqif tal-Kunsill Lokali. Saret quddiesa ta’ ringrazzjament fil-knisja parrokjali fejn attendew is-Sindku u l-kunsilliera Horace Micallef, Carmel Farrugia u Mario Mercieca. Wara kien hemm it-tqegħid ta’ kuruna mal-Monument tas-Sajjieda mis-Sindku fil-prezenza tal-kunsilliera u l-Kapillan. L-attivita’ tkompliet b’serata soċjo-kulturali fil-Sala tal-Kommunita’ fejn ingħata kunċert minn ‘D Capitals Band’ f..

View Details